• Doba hotelowa rozpoczyna się od 14.00 a kończy się o 11.00 w dniu wyjazdu.
 • Osoba przyjeżdżająca na Ośrodek Bosman zgłasza swój przyjazd u właściciela lub gospodarza.
 • NALEŻNOŚĆ ZA POBYT prosimy regulować w dniu przyjazdu gotówką .
 • Za skrócony pobyt nie zwracamy pieniędzy.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu, kwota zadatku wpłacona podczas rezerwacji nie będzie zwracana.
 • Osobą niezameldowanym w Ośrodku Bosman wolno przebywać na jego terenie do godz. 22.00 po uprzednim poinformowaniu Recepcji.
 • W przypadku zamiaru pozostania na nocleg w/w osoby muszą ten fakt zgłosić u właściciela lub gospodarza Ośrodka i uiścić opłatę.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach.
 • Obowiązkiem gości jest sprawdzenie i przyjęcie stanu wyposażenia pokoju.
 • Wszelkie uwagi lub braki w wyposażeniu należy zgłosić właścicielowi lub gospodarzowi.
 • Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności właściciela Ośrodka. Za uszkodzenia i zniszczenia powstałe z winy gości podczas ich pobytu, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 • Zabrania się wynoszenia wszelkiego sprzętu i wyposażenia poza teren Ośrodka.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w pokojach.
 • Jakiekolwiek problemy, trudności czy sugestie prosimy zgłaszać w Recepcji.
 • Zobowiązuje się wszystkich przebywających na terenie Ośrodka Bosman do przestrzegania przepisów P-POŻ